Nigeria

Zendelinge Ruth Schippers-Abu

ondersteuning zendingswerkers

In gehoorzaamheid aan de grote opdracht (Mat. 28:19) willen wij als gemeente actief betrokken zijn bij de zending.
Zending is geen doel in zichzelf. Het maken van discipelen wordt bereikt door middel van de gemeente. Zending is daarom onlosmakelijk verbonden met de gemeente.

Ruth Schippers - Abu

Ohekwuru Lovecares foundation

Ik wil u graag het een en ander vertellen over de schrijnende en complexe situatie in Nigeria en ons zoeken naar mogelijkheden om te helpen. Zoals de meesten van u wel weten is de stichting Ohekwuru Lovecares foundation een stichting die zich bezig houdt met de jeugd,
met mensen die aan de rand staan van de maatschappij, en hulp nodig hebben. Vaak zijn dat hele arme mensen of jeugdige mensen die
geboren zijn in armoede en moeten knokken om rond te komen. Daardoor worden er vaak illegale manieren gekozen om aan geld te komen.

Voor meisjes is dat contacten aangaan met suikerooms, met vaak een ongewenste zwangerschap als gevolg. Voor jongens geldt hetzelfde, zij komen in aanraking met suikertantes. Ze verkopen hun lichaam. Heel vaak laten ouders dit toch toe omdat het meisje of de jongen dan geld binnenbrengt, waar de familie van kan leven. Eigenlijkzouden ze zichzelf redelijk goed moeten kunnen redden met het stukje land dat ze hebben, maar waar ze niet goed mee om gaan, waardoor de armoede eigenlijk een vicieuze cirkel wordt wat lastig is om uit te komen.

Nu wil elk kind naar de basisschool en naar de middelbare school in de hoop dat ze ook verder kunnen gaan naar de pabo of andere opleidingen. Heel vaak loopt het daar spaak want niks is gratis, schoolgeld moet gewoon betaald worden. Niet alleen de ouderbijdrage maar het totale pakketje moet betaald worden. Alle leerlingen in
Nigeria moeten uniforms dragen, dus die verplichte benodigdheden moeten allemaal aangekocht worden. Er is geen bijstand, geen extra hulp van de overheid, noch zijn er organisaties die in geld voorzien voor de armste mensen. De traditionele kerken kunnen zelf vaak amper rond komen. De rijkere kerken doen wat ze kunnen. Dan komt Lovecares in actie, en zorgt ervoor dat deze mensen toch een kans maken in de maatschappij. Voor de allerarmsten betalen we periodiek schoolgeld, zodat er geen stagnatie is in de schoolgang.

Waar we ook naar kijken is of meisjes en jongens misbruikt worden als huishoudelijke hulp, slaaf of slavin bij de rijkere mensen waar ze werken om geld te verdienen. Dat is op zich een legale manier om geld te verdienen en dat zouden we in eerste instantie ook eerder aanprijzen dan wat andere jeugd doet, maar we merken ook dat ze eigenlijk meer tot slaven en slavinnen gemaakt worden in plaats van huishoudelijke hulp. Dus dat houdt in dat wij ons bezig moeten gaan houden om dat soort mensen aan te spreken en de maatschappij aan te spreken. Dat ouders, die erachter staan om hun kinderen dat soort werk te laten doen, eerst goed moeten uitzoeken in wat voor soort
huis/familie hun kinderen terechtkomen. Eigenlijk zou er een duidelijke overeenkomst gesloten moeten worden. Want heel vaak is het zo dat als kinderen op zulk soort plaatsen werken in eerste instantie als betaling hun natje en droogje krijgen en vaak een uniform. Ze mogen namelijk na het huishoudelijke werk dat ze verrichten avondscholen volgen. Jammer genoeg wordt dit vaak niet nagekomen en blijkt achteraf dat ze als slaven en slavinnen worden gebruikt. Blijf voor ons bidden, dat we de vrijmoedigheid en wijsheid zullen hebben om deze mensen hierop aan te spreken zodat er verandering komt.

Een ander punt is dus dat meisjes misbruikt worden door ooms en tantes. Vaak is er sprake van incest om geld te krijgen voor hun school. Ook hierbij is wijsheid nodig om dat op een juiste manier aan te pakken. In onze maatschappij in Igede zijn er voor dit soort dingen geen officiële regels. Dus gaande weg moeten wij regels gaan bepalen en met organisaties, politie en advocaten gaan praten. Ook zien wij dat we de leerkrachten niet allemaal betrouwbaar zijn waardoor jongeren ook daar misbruikt kunnen worden. We bidden dat de Here ons ook hierin een weg zal wijzen hoe hier mee om te gaan.

Verder hebben wij vorig jaar eind december ons aangesloten bij een coalitie die bestaat uit een groep advocaten die voor de mensenrechten opkomen wat tot een goed resultaat leidde. Er kwamen niet echt veel mensen op af want een van de dingen waarover gesproken werd was dat ouders hun kinderen niet weg moeten sturen. “Ook al bent u heel arm, alstublieft stuur uw kind niet zomaar er op uit zonder dat u weet waar ze terecht komen”. Vorig jaar in 2020 zijn er verschillende situaties geweest van kinderen uit Igede die in andere steden misbruikt werden, er zijn zelfs kinderen eraan overleden. We zijn dus veel campagnes aan het voeren om dit soort dingen tegen te gaan. Maar Lovecares ziet ook de grote nood erachter, we kunnen wel zeggen “stuur je kinderen niet weg” maar dat houdt in dat wij dus iets moeten gaan creëren, waardoor de jongeren meer te doen hebben in hun eigen omgeving. Er zouden werkmogelijkheden moeten komen waardoor ze geen slaafjes meer hoeven te worden. Daarvoor is veel wijsheid en inzicht nodig. Bid met ons mee dat wij mensen vinden die dit soort dingen willen oppakken, die zowel financieel, als praktisch zich willen inzetten. Op dit moment zijn we druk bezig met het bedenken van wat het beste zou zijn. Afgelopen jaar hebben we nagedacht over een banketbakkerij. Nu staat er een bakkerij vlak naast ons. Dus wat we willen gaan doen is kijken wat zij maken en verkopen en vragen of zij jongelui willen gaan trainen in hun bakkerij.

Het nieuwe jaar is net begonnen, vandaag (27 Januari) heb ik de eerste werknemers-trainingsdag gehad via zoom met mijn vier werkers die in de praktijk erop uitgaan. Het was heel fijn om hun gezichten weer te zien maar ook heel lastig als het netwerk iedere keer uitvalt of de generator uit gaat, dan moet je weer 10 minuten wachten. Wat gaat het in Nederland dan toch makkelijk. Zoom kan in Nigeria gebruikt worden
en daar zijn we heel enthousiast over maar in de praktijk valt het tegen.

Het is uiteindelijk wel gelukt. We hebben het onderdeel “waar gaat Lovecares over” kunnen behandelen. Heb ik die roeping wel? Heb ik die dingen in mij die God nodig heeft om me een goede medewerker te maken voor Lovecares? Ze stelden ook goede vragen, zoals: hoe heb ik geduld/ hoelang moet ik geduld hebben in mijn hulp bieden? Wat is liefde? Is nee zeggen ook liefde? Er zijn zoveel dingen die besproken zijn en dat was fijn. Zij waren er zelf ook enthousiast over. Ik heb zo via zoom ook de twee nieuwe werkers beter leren kennen en gezien.

Wij wensen u en de gemeente een gezegend nieuwjaar! Gelukkig is in
heel het gebied (Igede) zover ik weet geen corona-patiënt maar ze moeten zich nog steeds aan de maatregelen houden. De scholen mogen in februari beginnen als het niet veranderd wordt en dan zullen we weer moeten uitgaan. Hoe gaan we dat doen? Bid met ons mee voor wijsheid, voor bescherming van onze medewerkers, voor inzicht en liefde, zodat Gods liefde door hen heen werkt en de mensen dit gaan zien. Bid dat waar ze ook komen, ze God mogen vertegenwoordigen en de liefde van Christus kunnen laten zien. Dat zede kans krijgen te vertellen dat Hij gekruisigd is voor onze zonden en de enige is die zonden kan vergeven en verlossing heeft teweeggebracht. Dat velen van hen tot geloof zullen komen, niet een tijdelijk geloof, maar een diepgaande relatie met God aangaan. Dank u en Gods zegen!