Ondek de kracht van de Heilige Geest

God is liefde

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

– Matteüs 6:33 – NBG

Uitgelicht

Wilfredo & Judith Zendelingen uit Peru

Volg de zendelingen op de voet. Zij maken mooie blogs over hun leven als discipelen van Jezus Christus. Zij vertellen onder andere hoe zij met problemen van alledag omgaan en hoe ze opgelost worden door bidden en geloven. Nieuwsgierig?
Lees de december nieuwsbrief.

Bijbel studie

Kom naar de bijbelstudie!!! Deze zal gegeven worden door Frank Ouweneel. Het onderwerp zal zijn: De brief aan de Hebreeën; De Offers van Israel; De Grote Verzoening. De studie zal elke derde donderdag van de maand om 19:30 uur gegeven worden gedurende de periode oktober tot en met mei.

Sprekers terug luisteren

U kunt de sprekers van de afgelopen weken terug luisteren via media.

Ons kwartaalblad december tot en met februari 2022 is weer uit. Veel lees plezier
Dagelijks Woord

Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. -- Hebreeen 2:18 [...]

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. -- Matteus 5:6-7 [...]

God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen? -- Numeri 23:19 [...]