Ontdek de kracht van de Heilige Geest

God is liefde

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

– Matteüs 6:33 – NBG

Uitgelicht

wilfredo familie inc kinderen
Wilfredo & Judith Zendelingen uit Peru

Volg de zendelingen op de voet. Zij maken mooie blogs over hun leven als discipelen van Jezus Christus. Zij vertellen onder andere hoe zij met problemen van alledag omgaan en hoe ze opgelost worden door bidden en geloven. Nieuwsgierig?
Lees de nieuwsbrief van augustus 2023.

Bijbel studie

Kom naar de bijbelstudie!!! Deze zal gegeven worden door Frank Ouweneel. Het onderwerp zal zijn: De brief aan de Hebreeën; De Offers van Israel; De Grote Verzoening. De studie zal elke derde donderdag van de maand om 19:30 uur gegeven worden gedurende de periode januari tot en met november.

Sprekers terug luisteren

U kunt de sprekers van de afgelopen weken terug luisteren via media.

Ons kwartaalblad december 2023 tot en februari 2024 is weer uit. Veel lees plezier
Dagelijks Woord

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. -- Johannes 16:33 [...]

Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te [...]

Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. -- 1 Petrus 2:25 [...]