Ontdek de kracht van de Heilige Geest

God is liefde

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”  Matteüs 6:33 – NBG

Iedere zondag samenkomst om 15.00 uur · Vrijdomweg 1, Vlissingen 

Uitgelicht

wilfredo familie inc kinderen
Wilfredo & Judith Zendelingen uit Peru

Volg de zendelingen op de voet. Zij maken mooie blogs over hun leven als discipelen van Jezus Christus. Zij vertellen onder andere hoe zij met problemen van alledag omgaan en hoe ze opgelost worden door bidden en geloven. Nieuwsgierig?
Lees de nieuwsbrief van februari 2024.

Bijbel studie

Kom naar de bijbelstudie!!! Deze zal gegeven worden door Frank Ouweneel. De studie zal elke derde donderdag van de maand om 19:30 uur gegeven worden gedurende de periode januari tot en met november.

Sprekers terug luisteren

U kunt de sprekers van de afgelopen weken terug luisteren via media.

Ons kwartaalblad maart tot en mei 2024 is weer uit. Veel lees plezier
Dagelijks Woord

Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf. -- Prediker 10:12 [...]

En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog [...]

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel. -- Johannes 7:24 [...]