Ondek de kracht van de Heilige Geest

God is liefde

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

– Matteüs 6:33 – NBG

Uitgelicht

Wilfredo & Judith Zendelingen uit Peru

Volg de zendelingen op de voet. Zij maken mooie blogs over hun leven als discipelen van Jezus Christus. Zij vertellen onder andere hoe zij met problemen van alledag omgaan en hoe ze opgelost worden door bidden en geloven. Nieuwsgierig?
Lees de nieuwsbrief van Juli 2022.

Bijbel studie

Kom naar de bijbelstudie!!! Deze zal gegeven worden door Frank Ouweneel. Het onderwerp zal zijn: De brief aan de Hebreeën; De Offers van Israel; De Grote Verzoening. De studie zal elke derde donderdag van de maand om 19:30 uur gegeven worden gedurende de periode oktober tot en met mei.

Sprekers terug luisteren

U kunt de sprekers van de afgelopen weken terug luisteren via media.

Ons kwartaalblad september tot en met november 2022 is weer uit. Veel lees plezier
Dagelijks Woord

Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan. -- 1 Samuel 16:7 [...]

De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. -- Handelingen 17:24 [...]

En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en… [...]