Geloofsvisie

Onze overtuiging

Vanuit het fundament van ons geloof, Gods onfeilbaar woord, de Bijbel, willen wij ons laten bekrachtigen door de Heilige Geest, in het uitwerken van onze visie: God aanbidden in geest en waarheid en van daaruit de Grote Opdracht vervullen, door Zijn Woord te verkondigen en te onderwijzen, waardoor mensen Jezus Christus leren kennen en gezonde, volwassen christenen worden, hun roeping en bediening gaan uitoefenen, en leren, door de kracht van de Heilige Geest, samen te functioneren in het Lichaam van Christus.

 

Hoofdbegrippen uit onze geloofs-visie:

Aanbidding als levensstijl;
Functioneren als Lichaam van Christus;
Discipelschap;
Evangelisatie;
Zending.