Zendings projecten

Jezus kwam op hen toe en zei:

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Mattheüs 28:18-20

Zendingsproject Ierland van Paul & Lineke de Cock

Dit echtpaar is werkzaam in Ierland.
Zij bezoeken en ondersteunen de plaatselijke gemeentes in Ierland.

Zendingsproject Peru van Wilfredo & Judith

Dit zendingsechtpaar werken samen aan de sociale, economische en spirituele ontwikkeling van de arme dorpen van de Peruaanse Andes.