Ierland

Zendelingen Paul & Lineke de Cock

ONDERSTEUNING ZENDINGSWERKERS

In gehoorzaamheid aan de grote opdracht (Mat. 28:19) willen wij als gemeente actief betrokken zijn bij de zending.
Zending is geen doel in zichzelf. Het maken van discipelen wordt bereikt door middel van de gemeente. Zending is daarom onlosmakelijk verbonden met de gemeente.

Paul de Cock

Het is de hoogste tijd om van ons te laten horen. Met ons persoonlijk gaat het goed, hoewel we niet veel mogen. De diensten zijn al sinds Augustus verboden, Alles gaat nu via het internet, zondagsdiensten, diensten voor de kinderen, jeugd, jong volwassenen en zusters, Bijbelstudies, Israël-avonden. Ook de bidstonden gaan over het internet. Het is heel apart om met zo’n kleine dertig mensen vanuit de huiskamers met elkaar te bidden. We gebruiken hier het ‘Zoom’ programma voor. Zo’n zoom-bidstond is eigenlijk wel heel uniek. Zelfs zendelingen uit Afrika nemen er deel aan en ook mensen die veraf wonen, zoals in Noord Ierland.

Deze week verzorgde ik de
speciale avondmaalsdienst via het internet. Jullie kunnen het bekijken via de link: https://youtu.be/KqB-L1lQhC8 (of click hier op: Avondmaal). Via het internet worden meer mensen bereikt dan ooit. Onze grootste gebedsnood is de alleenstaande ouderen, die niet met de moderne techniek om kunnen gaan en zodoende weinig contact
hebben met andere gelovigen. Ondanks alle beperkingen zijn drie van onze kleinkinderen terug op de
bijbelschool in Amerika en twee zijn voor discipelschapstraining in het Midden Oosten. Bid voor ze, dat de Heer ze beschermt voor ziekte e.d. Het is een vreemde tijd. Onze uitjes zijn winkelen in de supermarkten
die nog open zijn en wandelen in de omgeving (we mogen niet verder dan 5 km van huis). Maar Lineke houdt een dagboek bij waarin ze alle zegeningen opschrijft. Iedere dag heeft ze veel te schrijven. Wat een
zorgzame Goede Herder hebben wij We bidden dagelijks voor uw gemeente en danken de Heer voor uw trouw!
God zegen toegewenst.