Peru

Zendelingen Wilfredo & Judith

ondersteuning zendingswerkers

In gehoorzaamheid aan de grote opdracht (Mat. 28:19) willen wij als gemeente actief betrokken zijn bij de zending.
Zending is geen doel in zichzelf. Het maken van discipelen wordt bereikt door middel van de gemeente. Zending is daarom onlosmakelijk verbonden met de gemeente.

Wilfredo en Judith in Perú

Wij zijn Wilfredo Chuquiruna en Judith Prakken de Chuquiruna. We wonen in Cajamarca, een stad in de noordelijke Andes van Peru – Zuid Amerika, met ongeveer 220 000 inwoners en in de provincie een bevolkingsdichtheid van 43.7/km2. 33% woont in steden en 67% in het binnenland.

WILFREDO
Ik ben Ing. Zoötechniek van beroep. Dit is de wetenschap ter verbetering van de veerassen, de veeteeltmethoden en de opbrengst van de landbouw. Ik heb als zodanig bij projecten van de Peruaanse NGO “ACSICOR De Levensboom” gewerkt en werkt nu soms als projectleider in een nabije Burgerlijke Gemeente: Baños del Inca. Nadat ik zijn studie aan de Bijbelschool voltooid had, werd ik in 2003 aangesteld als voorganger van een kleine dochtergemeente van de locale Assemblees of God: Iglesia Bet El. Deze kleine gemeente is gericht op de directe omgeving in de stad Cajamarca en daarnaast op het uitbreiden van het werk naar afgelegen gebieden, waar nog geen enkele godsdienstige organisatie is: lokale zending.

JUDITH
Ik heb Milieutechnologie gestudeerd in Deventer. Ik groeide op in Huancayo-Peru, waar mijn ouders als zendelingen van 1983-1991 werkten. Na mijn studie deed ik een jaar vrijwilligerswerk bij Friends of the Earth Spanje en ging in 2006 in Cajamarca wonen. Daar werkte ik op de Milieuafdeling bij de burgerlijke gemeente van de provincie. Nu geef ik soms les aan studenten van Milieutechnologie in Universiteiten van Cajamarca. Toen het zendingswerk van Ger en Froukje groeide, ging ik in 2010 fulltime deel uitmaken van het zendingswerk in Cajamarca.

We geven samen leiding aan de gemeente en zijn verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de kerken van de bergdorpjes van Cajamarca.

ESTHER en CHRISTINA                                                                                10 Januari 2012 werd onze dochter Esther geboren. Ze werd 5 weken te vroeg, met bloedvergiftiging geboren. Na een moeilijke start en complicaties door een sterke lactose allergie, is ze met Gods wijsheid en zegen nu een sterke, slimme meid en verantwoordelijke oudere zus van Christina.

Christina werd 13 december 2015 geboren, 3 maanden te vroeg, en met iets meer dan een kilo gewicht. Na bijna twee maanden in het ziekenhuis, ver van onze stad Cajamarca, mocht ze mee naar huis. Toen begon de strijd in huis met alles wat een extreme vroeggeboorte als consequentie kan hebben: spierspanning, moeilijk eten, moeilijk slapen, snel ziek. Toch zien we vanaf het begin Gods hand op haar, omdat haar ontwikkeling verder goed verloopt en boven (menselijke) verwachting.

KORTE VIDEO VAN ONS WERK:

We zien de ontwikkelingen door de jaren heen en begrijpen dat God ons hierin heeft geleid. Voorgaan in de gemeente en de kerkleden te leren dienen door projecten van lokale zending. Het werk met de jongeren en hun leiders, als toekomstige leiders van de vergrijsde kerken, heeft ons hart. We merken dat er mogelijkheid is tot groei: zowel in aantal, als in diepte, als ook het vormen van nieuwe leiders

We hebben doelen die we graag met jullie delen om specifiek en gericht te kunnen bidden:

Iglesia BET-EL:
Groei van de gemeente Bethel: in aantal en door discipelschapstraining.
Aankoop van een terrein voor de bouw van een eigen lokaal en studentenhuis.
Verder ontwikkelen van het muziekteam.
Jeugdwerk in de kleine bergdorpen:
Werken met de jongeren en hun leiders.
Langere jeugdkampen organiseren.
Nieuwe groepen vormen in andere dorpen.
Jongeren vanuit de stad motiveren om hun landgenoten van het binnenland te dienen met het Woord.

Wilt U een gift overmaken kan dat via:

Stichting Zending&Gemeente, ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna(-Prakken)


Per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

ABN AMRO
Rekeningnummer: 607.78.24.12
IBAN: NL20 ABNA 0607 7824 12
BIC: ABNANL2A
of
ING
Rekeningnummer: 2047678
IBAN: NL33 INGB 0002 0476 78
BIC: INGBNL2A